Зміст проекту

ВСІМ «Всі Ми» – створена авторською групою Всеукраїнської громадської організації „Ліга культури” як відкритий комунікативний ресурс, спрямований на розгортання конструктивного суспільного спілкування. Це реальна форма продуктивного зворотного зв’язку для тих різнофахових наукових спеціалістів, вчених, аналітиків, експертів, представників громадськості, котрі відчувають сьогодні гостру внутрішню потребу в обміні добірної інформації, популяризації власних суспільнокорисних напрацювань, налагодженні резонансних партнерських взаємин.

Мета проекту – поширювати через інформаційний суспільний простір доброчинну, ціннісно-наповнену інформацію, яка спонукає людину пізнавати й удосконалювати свою сутність, набувати відповідності своїм вищим людським потенціалам; утворювати етичне поле в інформаційному просторі для ефективного застосування проектів позитивних змін; об’єднувати суспільство для усвідомлення власної значимості в розбудові майбутнього і відповідальності за обраний шлях своєї країни.

Першочергове завдання ВСІМ – свідомо розширювати загальне поле консолідації суспільства для творчого синтезу життєздатних ідей соціокультурного прогресу України.

Змістовне наповнення мережі – це творчі інновації представників інтелектуальної еліти країни та інтегровані суспільні ініціативи як прояв колективної волі на реальні позитивні зміни в Україні. Це пізнання суспільством своєї неповторності і місії, вихід на новий горизонт розвитку і новий рівень формування своїх потреб, творення і поширення відповідних ціннісних стандартів суспільного життя.

Структура сайту динамічна і може корегуватися для удосконалення змістовності сайту та більш результативної роботи з опублікованою інформацією. Пропонуються наступні рубрики:

Культура – тут обговорюємо поняття культури, її безпосереднього впливу на наше життя, розпрацьовуємо стандарти ціннісного культурного продукту, розвиваємо тему культурної політики в Україні. Відбираємо й наслідуємо все найкраще, створене людством в процесі розвитку, для подальшого синтезу з інноваціями.

Рух у майбутнє – переосмислюємо сучасні процеси, пропонуємо й обговорюємо новітні думки-перспективи щодо позитивних перетворень людини й суспільства. Презентуємо й апробуємо напрацьовані моделі, проекти, методики, технології тощо.

Невідома Україна – це досі невідомі, непізнані знання про Україну та українців з історії, географії, природознавства, етнопсихології, психоінформатики тощо.
Неминущі цінності
– поширюємо і збагачуємось мудрим словом наших попередників та сучасників.
Наші сучасники – проявляємо свій внутрішній світ, емоції й переживання.

Інститут експертів – дослідження та експертні висновки спеціалістів про вплив (позитивний/руйнівний) споживчих продуктів на людину. Йдеться про продукти художнього, літературного, музичного мистецтва, продуктів преси й телебачення тощо.