Всі Ми – такі різні за віком і вподобаннями, за статусом і сферами діяльності, та є те, що усіх нас єднає і згуртовує – ми творці й розбудовники свого власного Українського Дому. Об’єднуємося з тими, хто прагне достойно жити в рідній країні і свідомий своєї громадянської відповідальності, щоб реально впливати на прогрес в суспільстві. Всі ми не тільки мріємо про позитивні зміни, не тільки говоримо про їх потребу, а й напружуємо свою думку, концентруємо енергію, вкладаємо свій час і ресурси, розбудовуємо навкруг себе відповідний простір, щоб задумане здійснювалося.

Нам необхідно навчитися взаємодіяти і цінувати пропозиції один одного, здобувати для своєї країни кращий світовий досвід, формуватися на досконалих життєстверджуючих цінностях і зразках.

Група авторів


Зміст проекту

ВСІМ «Всі Ми» – створена авторською групою Всеукраїнської громадської організації „Ліга культури” як відкритий комунікативний ресурс, спрямований на розгортання конструктивного суспільного спілкування. Це реальна форма продуктивного зворотного зв’язку для тих різнофахових наукових спеціалістів, вчених, аналітиків, експертів, представників громадськості, котрі відчувають сьогодні гостру внутрішню потребу в обміні добірної інформації, популяризації власних суспільнокорисних напрацювань, налагодженні резонансних партнерських взаємин. »


Етичний вимір мережі

Стандарти етики – єдині стандарти діяльності мережі, вони фундаментують і визначають всю систему комунікацій її учасників, будь-яку спільну проектну роботу. Переконані, що тільки етичні цінності і принципи допоможуть усім нам створити на сайті позитивну творчу атмосферу, вести людяне спілкування, вибудувати довірливі, відповідальні, а отже, більш продуктивні взаємини. »


До усіх небайдужих

Ми відкриті до співпраці і запрошуємо усіх небайдужих до спільних пошуків та творення нових ідей щодо покращення ситуації в Україні. Кожен відвідувач сайту бачиться її творцем і може брати активну участь у відкритому обговоренні опублікованих матеріалів, пропонувати нові теми, ділитися власними дослідженнями й спостереженнями, розпрацьовувати концептуальні рішення – власною думкою збагачувати інтелектуальний потенціал мережі. »